Regulamin sklepu

Właścicielem strony, sklepu jest Pan Daniel Wujcik podmiot prywatny.

Zasady sklepu

  • Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wyłącznie w celach zakupowych oraz kontaktowych przy zamówieniach będzie otrzymywać informację o statusie zamówienia. 
  • Zamówienia można dokonać od razu lub po przez założenie konta.
  • Konto można w każdej chwili usunąć zgodnie z przepisami RODO.
  • Zamawiający może anulować zamówienie w terminie do 3-ech dni od dnia złożenia zamówienia.
  • Zamawiającemu nie przysługują zwroty pieniężne z tytułu zamówienia po 3-ech dniach od zamówienia, dlatego też prosimy o rozwagę przed zakupem oraz przemyślane decyzje.  
  • Autor zastrzega sobie prawo do nagranych kursów, wszelkie kopiowanie, udostępnianie materiałów bez zgody autora jest zabronione.
  • Użytkownik sklepu wyraża zgodę na akceptację regulaminu, zakładając swoje konto. 

 

Polityka prywatności i cookies

Numer konta bankowego

Regulamin może ulec zmianie w każdym momencie bez zapowiedzi. 

Copyright © 2021-2022 jelonekstrony.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość prezentowanej strony internetowej (dotyczy utworów wykonanych przez Autora kursów) stanowi własność jelonekstrony.pl jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści ani żadnej jej części bez zgody autora. Loga lub grafiki np. Google, WordPress, Oxygen, itd. stanowią odrębną własność ich autorów i służą tylko i wyłącznie do zobrazowania prezentacji kursów na tej stronie.

Strona napędzana przez:
WordPress + Oxygen + Woocommerce ❤️

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram