Cookies

Cookies
Strona ( jelonekstrony.pl ) korzysta z plików cookies, aby zapewnić Tobie prawidłową obsługę wyświetlanych treści, korzysta również z danych analitycznych, głównie statystyki np. (Google Analytics) w celu poprawienia jakości w odbiorze i w obsłudze strony.

RODO
W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że: JelonekStrony.pl przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach zakupowych kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować pod adres e-mail: [email protected]

Zdjęcia
Niektóre wykorzystane zdjęcia czy grafiki na stronie służą tylko i wyłącznie do zobrazowania sytuacji. Pochodzą z własnego archiwum jak i z unsplash.com, pexels.com, oxygenbuilder.com.

Bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań aby strona jelonekstrony.pl funkcjonowała zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi oraz zgodnie z polityką bezpieczeństwa i prywatności. Nasza strona korzysta z bezpiecznego połączenia SSL, tak więc wszystko jest szyfrowane aby Państwo czuli się bezpiecznie.

Copyright © 2021-2022 jelonekstrony.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość prezentowanej strony internetowej (dotyczy utworów wykonanych przez Autora kursów) stanowi własność jelonekstrony.pl jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści ani żadnej jej części bez zgody autora. Loga lub grafiki np. Google, WordPress, Oxygen, itd. stanowią odrębną własność ich autorów i służą tylko i wyłącznie do zobrazowania prezentacji kursów na tej stronie.

Strona napędzana przez:
WordPress + Oxygen + Woocommerce ❤️

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram